GB-LEASING

Vaše sanje uresničujemo v sodelovanju z GB-LEASING. Strmimo k ureditvi ugodnega financiranja tako za fizične kot tudi pravne osebe.Izpolnjeno vlogo, ki jo dobite pri nas ali pa vam jo lahko pošljemo preko e-pošte. V primerjavi z ostalimi oblikami financiranja je pri finančnem leasingu obseg dokumentacije, ki je potrebna za odobritev, minimalen. 


DOKUMENTACIJA FIZIČNE OSEBE-LEASING

Zaposleni/samozaposleni

 • izpolnjena vloga za financiranje

 • zadnje tri plačilne liste (osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, predložijo dohodninsko napoved za preteklo leto)

 • kopija osebnega dokumenta

 • kopija veljavnega vozniškega dovoljenja

 • kopija kartice transakcijskega računa

 • kopija davčne številke

Upokojenci

 • izpolnjena vloga za financiranje

 • dokazilo ZPIZ o prejeti pokojnini za zadnji mesec

 • kopija osebnega dokumenta

 • kopija veljavnega vozniškega dovoljenja

 • kopija kartice osebnega računa

 • kopija davčne številke

 

Kmetovalci

 • izpolnjena vloga za financiranje

 • odločba o statusu kmeta

 • kopija osebne izkaznice in davčna številka

 • zemljiškoknjižni izpisek ali posestni list

 • kopija zadnjega katastrskega dohodka

 • kopija kartice transakcijskega računa

 • bančni izpis s prilivi in odlivi na računu za preteklih 12 mesecev

Poroki

 • izpolnjena vloga za financiranje

 • če je porok (samo)zaposlena: vsa dokumentacija za zaposlene/samozaposlene

 • če je porok upokojenec: vsa dokumentacija za upokojence

 • če je porok pravna oseba: vsa dokumentacija za pravne osebe

 • če je porok samostojni podjetnik: vsa dokumentacija za samostojne podjetnike

 


DOKUMENTACIJA PRAVNE OSEBE-LEASING

Pravne osebe

 • izpolnjena vloga za financiranje

 • kopija osebne izkaznice in davčna številka zastopnika družbe

 • kopija davčne številke pravne osebe

 • bilanca stanja in izkaz poslovnega izida

 • sklep o vpisu v register

 

 

Samostojni podjetniki

 • izpolnjena vloga za financiranje

 • kopija osebnega dokumenta

 • kopija priglasitvenega lista oziroma obrtnega dovoljenja

 • bilanca stanja in izkaz poslovnega izida

 • kopija davčne številke

 

 

 

Poroki

 • izpolnjena vloga za financiranje

 • če je porok (samo)zaposlena oseba: vsa dokumentacija za zaposlene/samozaposlene osebe

 • če je porok upokojenec: vsa dokumentacija za upokojence

 • če je porok pravna oseba: vsa dokumentacija za pravne osebe

 • če je porok samostojni podjetnik: vsa dokumentacija za samostojne podjetnike